Doelstellingen en missie

Onze missie
De missie van onze stichting is om onderzoek naar de spierziekte McArdle mogelijk te maken die gaat leiden tot behandeling of zelfs genezing van de spierziekte.

Onze visie
Als stichting zetten we ons in voor patiënten met de spierziekte McArdle en hun naasten. Dit doen we onder andere door de spierziekte (meer) onder de aandacht te brengen bij medici en onderzoekers. We zullen activiteiten organiseren of hierin deelnemen ter verwerving van financiële middelen.

Onze ambitie
De missie van onze stichting is om onderzoek naar de spierziekte McArdle mogelijk te maken die gaat leiden tot behandeling of zelfs genezing van de spierziekte. Onze ambitie is om binnen 5 jaar het eerste onderzoek te laten plaatsvinden.

Korte termijn ambitie
Onze korte termijn ambitie is om in het eerste jaar:
– De contacten binnen de medische wereld van artsen en onderzoekers te hebben gelegd, zodat onderzoek op de langere termijn zal zijn gewaarborgd.
– Hiernaast zullen we met gerichte activiteiten de eerste financiële middelen ter verwezenlijking van ons doel hebben verworven.