ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, voornamelijk bedoeld voor bepaalde fiscale voordelen

De belastingdienst heeft Stichting McArdle aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Daarbij hoeft Stichting McArdle bij betaling aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

Voorbeelden van deze belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. We gebruiken hiervoor de standaardovereenkomst van de belastingdienst. Klik hier voor de overeenkomst. Voorwaarde is dat u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.

(bron: www.belastingdienst.nl)